1905 nî 3 goe̍h 6 ji̍t sit-ji̍t

1905-nî 3-goe̍h 6-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1905 nî 3 goe̍h 6 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Khoân sit-ji̍t.

1905 nî 3 goe̍h 6 ji̍t sit-ji̍t

1905-nî 3-goe̍h 6-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Khoân sit-ji̍t
Gamma -0.5768
Si̍t-hun 0.9269
Saros 138 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 7-hun 58-bió
Ti̍t-kèng 334 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 05:12:26
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)