1905 nî 8 goe̍h 30 ji̍t sit-ji̍t

1905-nî 8-goe̍h 30-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1905 nî 8 goe̍h 30 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Choân sit-ji̍t.

1905 nî 8 goe̍h 30 ji̍t sit-ji̍t

1905-nî 8-goe̍h 30-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Choân sit-ji̍t
Gamma 0.5708
Si̍t-hun 1.0477
Saros 143 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 3-hun 46-bió
Ti̍t-kèng 192 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 13:07:26
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)