1907 nî 1 goe̍h 14 ji̍t sit-ji̍t

1907-nî 1-goe̍h 14-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1907 nî 1 goe̍h 14 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Choân sit-ji̍t.

1907 nî 1 goe̍h 14 ji̍t sit-ji̍t

1907-nî 1-goe̍h 14-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Choân sit-ji̍t
Gamma 0.8628
Si̍t-hun 1.0281
Saros 120 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 2-hun 25-bió
Ti̍t-kèng 189 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 06:05:43
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)