1907 nî 7 goe̍h 10 ji̍t sit-ji̍t

1907-nî 7-goe̍h 10-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1907 nî 7 goe̍h 10 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Khoân sit-ji̍t.

1907 nî 7 goe̍h 10 ji̍t sit-ji̍t

1907-nî 7-goe̍h 10-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Khoân sit-ji̍t
Gamma -0.6313
Si̍t-hun 0.9456
Saros 125 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 7-hun 23-bió
Ti̍t-kèng 258 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 15:24:32
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)