1908 nî 1 goe̍h 3 ji̍t sit-ji̍t

1908-nî 1-goe̍h 3-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1908 nî 1 goe̍h 3 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Choân sit-ji̍t.

1908 nî 1 goe̍h 3 ji̍t sit-ji̍t

1908-nî 1-goe̍h 3-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Choân sit-ji̍t
Gamma 0.1934
Si̍t-hun 1.0437
Saros 130 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 4-hun 14-bió
Ti̍t-kèng 149 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 21:45:22
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)