1908 nî 6 goe̍h 28 ji̍t sit-ji̍t

1908-nî 6-goe̍h 28-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1908 nî 6 goe̍h 28 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Khoân sit-ji̍t.

1908 nî 6 goe̍h 28 ji̍t sit-ji̍t

1908-nî 6-goe̍h 28-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Khoân sit-ji̍t
Gamma 0.1389
Si̍t-hun 0.9655
Saros 135 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 4-hun 0-bió
Ti̍t-kèng 126 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 16:29:51
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)