1910 nî 5 goe̍h 9 ji̍t sit-ji̍t

1910-nî 5-goe̍h 9-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1910 nî 5 goe̍h 9 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Choân sit-ji̍t.

1910 nî 5 goe̍h 9 ji̍t sit-ji̍t

1910-nî 5-goe̍h 9-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Choân sit-ji̍t
Gamma -0.9437
Si̍t-hun 1.06
Saros 117 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 4-hun 15-bió
Ti̍t-kèng 594 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 05:42:13
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)