1914 nî 2 goe̍h 25 ji̍t sit-ji̍t

1914-nî 2-goe̍h 25-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1914 nî 2 goe̍h 25 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Khoân sit-ji̍t.

1914 nî 2 goe̍h 25 ji̍t sit-ji̍t
SE1914Feb25A.png
1914-nî 2-goe̍h 25-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Khoân sit-ji̍t
Gamma -0.9416
Si̍t-hun 0.9248
Saros 119 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 5-hun 35-bió
Ti̍t-kèng 839 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 00:13:01
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)