1915 nî 2 goe̍h 14 ji̍t sit-ji̍t

1915-nî 2-goe̍h 14-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1915 nî 2 goe̍h 14 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Khoân sit-ji̍t.

1915 nî 2 goe̍h 14 ji̍t sit-ji̍t

1915-nî 2-goe̍h 14-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Khoân sit-ji̍t
Gamma -0.2024
Si̍t-hun 0.9789
Saros 129 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 2-hun 4-bió
Ti̍t-kèng 77 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 04:33:20
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)