1916 nî 7 goe̍h 30 ji̍t sit-ji̍t

1916-nî 7-goe̍h 30-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1916 nî 7 goe̍h 30 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Khoân sit-ji̍t.

1916 nî 7 goe̍h 30 ji̍t sit-ji̍t
SE1916Jul30A.png
1916-nî 7-goe̍h 30-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Khoân sit-ji̍t
Gamma -0.7709
Si̍t-hun 0.9447
Saros 144 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 6-hun 24-bió
Ti̍t-kèng 313 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 02:06:10
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)