1918 nî 12 goe̍h 3 ji̍t sit-ji̍t

1918-nî 12-goe̍h 3-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1918 nî 12 goe̍h 3 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Khoân sit-ji̍t.

1918 nî 12 goe̍h 3 ji̍t sit-ji̍t

1918-nî 12-goe̍h 3-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Khoân sit-ji̍t
Gamma -0.2387
Si̍t-hun 0.9383
Saros 131 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 7-hun 6-bió
Ti̍t-kèng 236 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 15:22:02
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)