1919 nî 5 goe̍h 29 ji̍t sit-ji̍t

1919-nî 5-goe̍h 29-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1919 nî 5 goe̍h 29 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Choân sit-ji̍t.

1919 nî 5 goe̍h 29 ji̍t sit-ji̍t

1919-nî 5-goe̍h 29-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Choân sit-ji̍t
Gamma -0.2955
Si̍t-hun 1.0719
Saros 136 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 6-hun 51-bió
Ti̍t-kèng 244 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 13:08:55
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)