1920 nî 5 goe̍h 18 ji̍t sit-ji̍t

1920-nî 5-goe̍h 18-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1920 nî 5 goe̍h 18 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Phian sit-ji̍t.

1920 nî 5 goe̍h 18 ji̍t sit-ji̍t

1920-nî 5-goe̍h 18-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Phian sit-ji̍t
Gamma -1.0239
Si̍t-hun 0.9734
Saros 146 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Ti̍t-kèng km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 06:14:55
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)