1922 nî 3 goe̍h 28 ji̍t sit-ji̍t

1922-nî 3-goe̍h 28-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1922 nî 3 goe̍h 28 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Khoân sit-ji̍t.

1922 nî 3 goe̍h 28 ji̍t sit-ji̍t

1922-nî 3-goe̍h 28-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Khoân sit-ji̍t
Gamma 0.1711
Si̍t-hun 0.9381
Saros 128 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 7-hun 50-bió
Ti̍t-kèng 233 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 13:05:26
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)