1929 nî 11 goe̍h 1 ji̍t sit-ji̍t

1929-nî 11-goe̍h 1-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1929 nî 11 goe̍h 1 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Khoân sit-ji̍t.

1929 nî 11 goe̍h 1 ji̍t sit-ji̍t

1929-nî 11-goe̍h 1-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Khoân sit-ji̍t
Gamma 0.3514
Si̍t-hun 0.9649
Saros 132 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 3-hun 54-bió
Ti̍t-kèng 134 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 12:05:10
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)