Pho-lân ê chiàm-niá (1939–1945 nî)

(Tùi 1939 nî Pho-lân Chiàm-niá choán--lâi)

Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn sî-kî Nazi Tek-kok kap So͘-liân tùi Pho-lân ê chiàm-niá, sī tùi 1939 nî 9 goe̍h chhim-ji̍p Pho-lân kha-sí, kàu 1945 nî 5 goe̍h Tông-bêng-kok phah iâⁿ Tek-kok chiah kiat-sok.