1941 nî 9 goe̍h 21 ji̍t sit-ji̍t

1941-nî 9-goe̍h 21-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1941 nî 9 goe̍h 21 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Choân sit-ji̍t.

1941 nî 9 goe̍h 21 ji̍t sit-ji̍t

1941-nî 9-goe̍h 21-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Choân sit-ji̍t
Gamma 0.4649
Si̍t-hun 1.0379
Saros 143 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 3-hun 22-bió
Ti̍t-kèng 143 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 04:34:03
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)