1942 nî 8 goe̍h 12 ji̍t sit-ji̍t

1942-nî 8-goe̍h 12-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1942 nî 8 goe̍h 12 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Phian sit-ji̍t.

1942 nî 8 goe̍h 12 ji̍t sit-ji̍t

1942-nî 8-goe̍h 12-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Phian sit-ji̍t
Gamma -1.5244
Si̍t-hun 0.0561
Saros 115 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Ti̍t-kèng km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 02:45:12
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)