1954 nî 6 goe̍h 30 ji̍t sit-ji̍t

1954-nî 6-goe̍h 30-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1954 nî 6 goe̍h 30 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Choân sit-ji̍t.

1954 nî 6 goe̍h 30 ji̍t sit-ji̍t

1954-nî 6-goe̍h 30-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Choân sit-ji̍t
Gamma 0.6135
Si̍t-hun 1.0357
Saros 126 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 2-hun 35-bió
Ti̍t-kèng 153 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 12:32:38
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)