1955 nî 6 goe̍h 20 ji̍t sit-ji̍t

1955-nî 6-goe̍h 20-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1955 nî 6 goe̍h 20 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Choân sit-ji̍t.

1955 nî 6 goe̍h 20 ji̍t sit-ji̍t

1955-nî 6-goe̍h 20-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Choân sit-ji̍t
Gamma -0.1528
Si̍t-hun 1.0776
Saros 136 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 7-hun 8-bió
Ti̍t-kèng 254 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 04:10:42
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)