1956 nî 6 goe̍h 8 ji̍t sit-ji̍t

1956-nî 6-goe̍h 8-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1956 nî 6 goe̍h 8 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Choân sit-ji̍t.

1956 nî 6 goe̍h 8 ji̍t sit-ji̍t

1956-nî 6-goe̍h 8-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Choân sit-ji̍t
Gamma -0.8934
Si̍t-hun 1.0581
Saros 146 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 4-hun 45-bió
Ti̍t-kèng 429 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 21:20:39
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)