1957 nî 10 goe̍h 23 ji̍t sit-ji̍t

1957-nî 10-goe̍h 23-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1957 nî 10 goe̍h 23 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Choân sit-ji̍t.

1957 nî 10 goe̍h 23 ji̍t sit-ji̍t

1957-nî 10-goe̍h 23-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Choân sit-ji̍t
Gamma 1.0022
Si̍t-hun 1.0013
Saros 123 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Ti̍t-kèng - km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 04:54:02
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)