1961 nî 2 goe̍h 15 ji̍t sit-ji̍t

1961-nî 2-goe̍h 15-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1961 nî 2 goe̍h 15 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Choân sit-ji̍t.

1961 nî 2 goe̍h 15 ji̍t sit-ji̍t

1961-nî 2-goe̍h 15-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Choân sit-ji̍t
Gamma 0.883
Si̍t-hun 1.036
Saros 120 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 2-hun 45-bió
Ti̍t-kèng 258 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 08:19:48
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)