1963 nî 7 goe̍h 20 ji̍t sit-ji̍t

1963-nî 7-goe̍h 20-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1963 nî 7 goe̍h 20 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Choân sit-ji̍t.

1963 nî 7 goe̍h 20 ji̍t sit-ji̍t

1963-nî 7-goe̍h 20-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Choân sit-ji̍t
Gamma 0.6571
Si̍t-hun 1.0224
Saros 145 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 1-hun 40-bió
Ti̍t-kèng 101 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 20:36:13
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)