1969 nî 9 goe̍h 11 ji̍t sit-ji̍t

1969-nî 9-goe̍h 11-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1969 nî 9 goe̍h 11 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Khoân sit-ji̍t.

1969 nî 9 goe̍h 11 ji̍t sit-ji̍t

1969-nî 9-goe̍h 11-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Khoân sit-ji̍t
Gamma 0.2201
Si̍t-hun 0.969
Saros 134 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 3-hun 11-bió
Ti̍t-kèng 114 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 19:58:59
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)