1970 nî 3 goe̍h 7 ji̍t sit-ji̍t

1970-nî 3-goe̍h 7-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1970 nî 3 goe̍h 7 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Choân sit-ji̍t.

1970 nî 3 goe̍h 7 ji̍t sit-ji̍t

1970-nî 3-goe̍h 7-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Choân sit-ji̍t
Gamma 0.4473
Si̍t-hun 1.0414
Saros 139 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 3-hun 28-bió
Ti̍t-kèng 153 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 17:38:30
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)