1973 nî Detroit Tigers kiû-kùi

1973 nîDetroit TigersBí-kok Liân-bêng ê tē-73 ê kiû-kùi. In hit nî ê sèng-pāi kì-lo̍k sī 85 sèng 77 pāi, sèng-lu̍t 0.525.[1][2]

1973 nî Detroit Tigers
Tāi Liân-bêng lē-sio̍k
Só͘-chāi
 • Detroit (chū 1901 nî)
 • Kiat-kio̍k
  Kì-lo̍k 85–77 (0.525)
   < Téng-kò kiû-kùi     Āu-kò kiû-kùi  >

  Siong-koan siu-kái

  Chham-khó siu-kái


    Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Detroit Tigers iá-kiû kiû-kùi ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.