1973 nî Minnesota Twins kiû-kùi

1973 nîMinnesota TwinsIá-kiû Tāi Liân-bêng ê chi̍t ê kiû-kùi. In hit nî ê sèng-pāi kì-lo̍k sī 81 sèng 81 pāi, sèng-lu̍t 0.500.[1][2]

1973 nî Minnesota Twins
Tāi Liân-bêng lē-sio̍k
Só͘-chāi
  • Minneapolis (chū 1961 nî)
  • Kiat-kio̍k
    Kì-lo̍k 81–81 (0.500)
     < Téng-kò kiû-kùi     Āu-kò kiû-kùi  >

    Chham-khóSiu-kái


    Che sī chi̍t phiⁿ Minnesota Twins kiû-kùi ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.