Bí-kok Liân-bêng Sai-khu

Bí-kok Liân-bêng Sai-khu (Eng-gí: American League West) sī Iá-kiû Tāi Liân-bêng ê kî-tiong chi̍t ê kiû-tūi hun-khu.

Bí-kok Liân-bêng Sai-khu
Liân-bêng Bí-kok Liân-bêng
Ūn-tōng MLB
Sêng-li̍p 1969
Tūi-ngó͘ sò͘-liōng
Chòe-kīn koan-kun (6)
Siōng-chē koan-kun (16)
Che sī chi̍t phiⁿ kap iá-kiû siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.