Texas Rangers (iá-kiû)

Texas RangersIá-kiû Tāi Liân-bêng Bí-kok Liân-bêng Sai-khu ê chi̍t ki chit-gia̍p iá-kiû tūi-ngó͘.

Texas Rangers
2024 nî Texas Rangers kiû-kùi
1961 nî sêng-li̍p
Bō-á hui-chiong
Tāi liân-bêng lē-sio̍k
Thè-hiu hō-bé
Sek-chhái
  •               
Miâ
  • Texas Rangers (1972–taⁿ)
  • Washington Senators (19611971)
Kiû-po͘
Tāi liân-bêng kì-lo̍k
Sè-kài Hē-lia̍t-sài koan-kun (0)
AL koan-kun (2)
Sai-khu koan-kun (6)
Wild card (1)
Kiû-thoân
Thâu-ke Ray Davis, Bob R. Simpson
Chóng-kàu-liān Jeff Banister
Chóng-keng-lí Jon Daniels
Êng-ūn chóng-chhâi Jon Daniels
Che sī chi̍t phiⁿ iá-kiû tūi-ngó͘ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.