Chit-gia̍p iá-kiû (Hàn-jī: 職業野球; Eng-gí: professional baseball), he̍k-chiá chit-gia̍p pāng-kiû (職業棒球), sī chi̍t khoán chit-gia̍p ūn-tōng, kā iá-kiû chò-ûi ūn-tōng ê chú-thé.

Che sī chi̍t phiⁿ kap iá-kiû siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.