2012 nî Texas Rangers kiû-kùi

2012 nîTexas RangersBí-kok Liân-bêng ê tē-52 ê kiû-kùi. In hit nî ê sèng-pāi kì-lo̍k sī 93 sèng 69 pāi, sèng-lu̍t 0.574.[1]

2012 nî Texas Rangers
Tāi Liân-bêng lē-sio̍k
Só͘-chāi
 • Arlington (chū 1972 nî)
 • Kiat-kio̍k
  Kì-lo̍k 93–69 (0.574)
   < Téng-kò kiû-kùi     Āu-kò kiû-kùi  >

  Chham-khó

  siu-kái
  1. "2012 Texas Rangers". baseball-reference.com. 


    Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Texas Rangers kiû-kùi ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.