1999 nî Texas Rangers kiû-kùi

1999 nîTexas RangersBí-kok Liân-bêng ê tē-39 ê kiû-kùi. In hit nî ê sèng-pāi kì-lo̍k sī 95 sèng 67 pāi, sèng-lu̍t 0.586.[1]

1999 nî Texas Rangers
Tāi Liân-bêng lē-sio̍k
Só͘-chāi
 • Arlington (chū 1972 nî)
 • Kiat-kio̍k
  Kì-lo̍k 95–67 (0.586)
   < Téng-kò kiû-kùi     Āu-kò kiû-kùi  >

  Chham-khó

  siu-kái
  1. "1999 Texas Rangers". baseball-reference.com. 


    Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Texas Rangers kiû-kùi ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.