Seattle MarinersIá-kiû Tāi Liân-bêng Bí-kok Liân-bêng Sai-khu ê chi̍t ki chit-gia̍p iá-kiû tūi-ngó͘.

Seattle Mariners
2024 nî Seattle Mariners kiû-kùi
1977 nî sêng-li̍p
Tūi-ngó͘ piau-chì sú-iōng: 1993–taⁿ
Tāi liân-bêng lē-sio̍k
Thè-hiu hō-bé 42
Sek-chhái
  •                    
Miâ
  • Seattle Mariners (1977–taⁿ)
Phian-miâ
  • The M's
Kiû-po͘
Tāi liân-bêng kì-lo̍k
Sè-kài Hē-lia̍t-sài koan-kun (0)
AL koan-kun (0)
West-khu koan-kun (3)
Wild card (1) 2000
Kiû-thoân
Thâu-ke Nintendo of America, represented by CEO Howard Lincoln
Chóng-keng-lí Jerry Dipoto
Êng-ūn chóng-chhâi Kevin Mather
Che sī chi̍t phiⁿ iá-kiû tūi-ngó͘ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.