Houston AstrosIá-kiû Tāi Liân-bêng Bí-kok Liân-bêng Sai-khu ê chi̍t ki chit-gia̍p iá-kiû tūi-ngó͘.

Houston Astros
2024 nî Houston Astros kiû-kùi
1962 nî sêng-li̍p
Tūi-ngó͘ piau-chìBō-á hui-chiong
Tāi liân-bêng lē-sio̍k
Thè-hiu hō-bé
Sek-chhái
  •               
Miâ
  • Houston Astros (1965–taⁿ)
  • Houston Colt .45s (19621964)
Phian-miâ
  • 'Stros
Kiû-po͘
  • a.k.a. Harris County Domed Stadium (1965)
Tāi liân-bêng kì-lo̍k
Sè-kài Hē-lia̍t-sài koan-kun (0)
AL koan-kun (0)
NL Pennants (1) 2005
AL Sai-khu koan-kun (0)
NL Tiong-khu koan-kun (4)
NL Sai-khu koan-kun (2)
Wild card (3)
Kiû-thoân
Thâu-ke Jim Crane
Chóng-kàu-liān A. J. Hinch
Chóng-keng-lí Jeff Luhnow
Êng-ūn chóng-chhâi Reid Ryan
Che sī chi̍t phiⁿ iá-kiû tūi-ngó͘ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.