1998 nî Houston Astros kiû-kùi

1998 nîHouston AstrosMLB Kok-ka Liân-bêng ê tē-37 ê kiû-kùi. In hit nî ê sèng-pāi kì-lo̍k sī 102 sèng 60 pāi, sèng-lu̍t 0.630.[1]

1998 nî Houston Astros
Tāi Liân-bêng lē-sio̍k
Só͘-chāi
 • Houston (chū 1962 nî)
 • Kiat-kio̍k
  Kì-lo̍k 102–60 (0.630)
   < Téng-kò kiû-kùi     Āu-kò kiû-kùi  >

  Chham-khó

  siu-kái
  1. "1998 Houston Astros". baseball-reference.com. 


    Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Houston Astros kiû-kùi ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.