Kok-ka Liân-bêng Sai-khu

Kok-ka Liân-bêng Sai-khu (Eng-gí: National League West) sī Iá-kiû Tāi Liân-bêng ê kî-tiong chi̍t ê kiû-tūi hun-khu.

Kok-ka Liân-bêng Sai-khu
Liân-bêng Kok-ka Liân-bêng
Ūn-tōng MLB
Sêng-li̍p 1969
Tūi-ngó͘ sò͘-liōng
Chòe-kīn koan-kun (14)
Siōng-chē koan-kun (14)
Che sī chi̍t phiⁿ kap iá-kiû siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.