1973 nî Pittsburgh Pirates kiû-kùi

1973 nîPittsburgh PiratesKok-ka Liân-bêng ê tē-87 ê kiû-kùi. In hit nî ê sèng-pāi kì-lo̍k sī 80 sèng 82 pāi, sèng-lu̍t 0.494.[1]

1973 nî Pittsburgh Pirates
Tāi Liân-bêng lē-sio̍k
Só͘-chāi
 • Pittsburgh (chū 1907 nî)
 • Kiat-kio̍k
  Kì-lo̍k 80–82 (0.494)
   < Téng-kò kiû-kùi     Āu-kò kiû-kùi  >

  Chham-khóSiu-kái

  1. "1973 Pittsburgh Pirates". baseball-reference.com. 


    Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Pittsburgh Pirates iá-kiû kiû-kùi ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.