1977 nî 10 goe̍h 12 ji̍t sit-ji̍t

1977-nî 10-goe̍h 12-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1977 nî 10 goe̍h 12 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Choân sit-ji̍t.

1977 nî 10 goe̍h 12 ji̍t sit-ji̍t

1977-nî 10-goe̍h 12-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Choân sit-ji̍t
Gamma 0.3836
Si̍t-hun 1.0269
Saros 143 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 2-hun 37-bió
Ti̍t-kèng 99 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 20:27:27
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)