1981 nî Nô͘-ui

1981 nî Nô͘-ui kài-siāu Nô͘-ui1981 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

1981 nî ê Nô͘-ui
Nî-hūn: 1978 1979 198019811982 1983 1984

Kî-á
Flag of Norway.svg

Nô͘-ui le̍k-sú
Nô͘-ui le̍k-sú nî-pió

Sū-kiāⁿSiu-kái

Siā-hōe kap bûn-hòaSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

Pang-bô͘:Years in Norway