1983 nî 12 goe̍h 4 ji̍t sit-ji̍t

1983-nî 12-goe̍h 4-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1983 nî 12 goe̍h 4 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Khoân sit-ji̍t.

1983 nî 12 goe̍h 4 ji̍t sit-ji̍t

1983-nî 12-goe̍h 4-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Khoân sit-ji̍t
Gamma 0.4015
Si̍t-hun 0.9666
Saros 132 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 4-hun 1-bió
Ti̍t-kèng 131 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 12:31:15
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)