1984 nî 11 goe̍h 22 ji̍t sit-ji̍t

1984-nî 11-goe̍h 22-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1984 nî 11 goe̍h 22 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Choân sit-ji̍t.

1984 nî 11 goe̍h 22 ji̍t sit-ji̍t

1984-nî 11-goe̍h 22-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Choân sit-ji̍t
Gamma -0.3132
Si̍t-hun 1.0237
Saros 142 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 2-hun 0-bió
Ti̍t-kèng 85 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 22:54:17
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)