1984 nî 5 goe̍h 30 ji̍t sit-ji̍t

1984-nî 5-goe̍h 30-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1984 nî 5 goe̍h 30 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Khoân sit-ji̍t.

1984 nî 5 goe̍h 30 ji̍t sit-ji̍t

1984-nî 5-goe̍h 30-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Khoân sit-ji̍t
Gamma 0.2755
Si̍t-hun 0.998
Saros 137 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 0-hun 11-bió
Ti̍t-kèng 7 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 16:45:41
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)