1986 nî 10 goe̍h 3 ji̍t sit-ji̍t

1986-nî 10-goe̍h 3-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1986 nî 10 goe̍h 3 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Choân-khoân sit-ji̍t.

1986 nî 10 goe̍h 3 ji̍t sit-ji̍t

1986-nî 10-goe̍h 3-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Choân-khoân sit-ji̍t
Gamma 0.9931
Si̍t-hun 1
Saros 124 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 0-hun 0-bió
Ti̍t-kèng 1 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 19:06:15
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)