1989 nî 3 goe̍h 7 ji̍t sit-ji̍t

1989-nî 3-goe̍h 7-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1989 nî 3 goe̍h 7 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Phian sit-ji̍t.

1989 nî 3 goe̍h 7 ji̍t sit-ji̍t

1989-nî 3-goe̍h 7-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Phian sit-ji̍t
Gamma 1.0981
Si̍t-hun 0.8268
Saros 149 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Ti̍t-kèng km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 18:08:41
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)