1992 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē

1992 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē (Games of the XXV Olympiad) sī tē 25 hoê ê Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē, tiàm Se-pan-gâ Catalunya Barcelona kú-pān.