1994 nî 11 goe̍h 3 ji̍t sit-ji̍t

1994-nî 11-goe̍h 3-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1994 nî 11 goe̍h 3 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Choân sit-ji̍t.

1994 nî 11 goe̍h 3 ji̍t sit-ji̍t

1994-nî 11-goe̍h 3-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Choân sit-ji̍t
Gamma -0.3522
Si̍t-hun 1.0535
Saros 133 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 4-hun 23-bió
Ti̍t-kèng 189 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 13:40:06
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)