1998 nî 8 goe̍h 22 ji̍t sit-ji̍t

1998-nî 8-goe̍h 22-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1998 nî 8 goe̍h 22 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Khoân sit-ji̍t.

1998 nî 8 goe̍h 22 ji̍t sit-ji̍t

1998-nî 8-goe̍h 22-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Khoân sit-ji̍t
Gamma -0.2644
Si̍t-hun 0.9734
Saros 135 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 3-hun 14-bió
Ti̍t-kèng 99 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 02:07:11
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)