1999 nî 8 goe̍h 11 ji̍t sit-ji̍t

1999-nî 8-goe̍h 11-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1999 nî 8 goe̍h 11 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Choân sit-ji̍t.

1999 nî 8 goe̍h 11 ji̍t sit-ji̍t

1999-nî 8-goe̍h 11-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Choân sit-ji̍t
Gamma 0.5062
Si̍t-hun 1.0286
Saros 145 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 2-hun 23-bió
Ti̍t-kèng 112 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 11:04:09
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)