2000 nî 12 goe̍h 25 ji̍t sit-ji̍t

2000 nî 12 goe̍h 25 ji̍t sit-ji̍t sī tī 2000 nî 12 goe̍h 25 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Phian sit-ji̍t.

2000 nî 12 goe̍h 25 ji̍t sit-ji̍t

2000 nî 12 goe̍h 25 ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Phian sit-ji̍t
Gamma 1.1367
Si̍t-hun 0.7228
Saros 122 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Ti̍t-kèng km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 17:35:57
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)